Om Totalflex

TotalFlex-projektet er et projekt under Energinet.dk's ForskEL-program. Projeket løber i perioden 2012-2015 og bygger på resultaterne af en række tidligere forskningsprojekter inden for bl.a. Smart Grid og Home Automation:

MIRABEL
Intelligent kontrol af individuelle varmepumper
CEESA
Homeport

Formålet med projektet er at designe et fleksibelt, kosteffektivt elmarkedssystem, der omfatter både fleksibelt elforbrug og fleksibel elproduktion - og samtidig sørger for at skabe balance i eldistributionsnettet, så flaskehalse og overbelastningssituationer undgås.

Målet er at skabe et system, der kan:

- få danskerne til at blive mere fleksible med deres elforbrug (fx ved at lade elbiler oplade og varmepumper køre om natten, hvor belastningen på elnettet er lav, og strømmen er billig)

- give elselskaberne bedre mulighed for at planlægge deres produktion (da data om virksomheders og husholdningers elforbrug kan danne grundlag for bedre planlægning, så elproducenten med den bedste pris kan levere strømmen til den pågældende forbruger)

- give eldistributørerne - netselskaberne - bedre mulighed for at planlægge og styre distributionen af el til forbrugerne vha. data om forbrug og produktion af energi

Læs mere om projektet her:

 

» Læs artikel på Energinet.dk

 

Hosted by
Powered by