Demonstration af TotalFlex

- Et markedsbaseret system for fleksibilitet baseret på det banebrydende Flex-Offer-koncept

Mandag den 28. november 2016
Auditoriet, NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø 


En voksende andel af fluktuerende vindmølle- og solcellestrøm i elnettet øger behovet for fleksibelt elforbrug, så strømforbruget følger produktionen. Ligeledes vil fremtidens mange varmepumper og elbiler øge forbruget af el og dermed presset på elnettet. Her kan fleksibelt elforbrug og -produktion være med til bedre at udnytte elnettet fuldt ud, før en dyr forstærkning iværksættes.

I dag er det hverken teknisk muligt eller økonomisk interessant for private elforbrugere og mindre erhvervskunder at levere fleksible elydelser. 

ForskEL-projektet TotalFlex løser dette problem. TotalFlex har i 4 år arbejdet med udviklingen af et markedsbaseret system, der kan udnytte den samlede fleksibilitet i elforbrug og -produktion, under hensyntagen til balance og netbegrænsninger. Her bydes fleksibilitet ind fra elkunder og sælges til højestbydende. Det kunne være en balanceansvarlig, som kan anvende fleksibiliteten til regulerkraftydelser, eller et netselskab, som kan anvende fleksibiliteten til at udglatte forbruget lokalt. 

Projektet nærmer sig nu sin afslutning, og derfor inviterer vi til en demonstration af markedspladsen.

Tilmelding til rwu@cs.aau.dk inden den 24. november 2016 kl. 12 af hensyn til forplejning. 

AGENDA:

13:00 Velkomst og introduktion

13:15 Hvad er fleksibelt elforbrug, og hvordan beskrives det?

  • Introduktion til Flex-Offer-konceptet
  • Aggregering, optimering og disaggregering af Flex-Offers

13:45 En markedsplads for fleksibilitet

  • Hvem er de væsentligste aktører?
  • Hvordan bestemmes en pris?
  • Relation til eksisterende elmarkeder

14:15 Hvilke muligheder giver markedspladsen de forskellige aktører?

  • En typisk dansk forbruger og en mindre erhvervskunde. Der forkuseres bl.a. på, hvordan fleksibiliteten beregnes, forudsiges og aggregeres.

14:45 Pause med lidt sødt og forfriskninger

15:00 Hvilke muligheder giver markedspladsen de forskellige aktører - fortsat

  • En aggregator
  • Et netselskab
  • En balanceansvarlig

15:45 Demonstration

16:00 Afrunding og næste skridt

NB: Der vil være flere indlæg på engelsk.

> Download invitation

Hosted by
Powered by