TotalFlex - fleksibilitet til fremtidens intelligente elnet

Hvis Danmark skal leve op til målene om, at mindst 50 procent af elforbruget i 2020 skal dækkes af strøm fra vedvarende energi kræver det nytænkning og ikke mindst fleksibilitet - blandt producenter, blandt forbrugere og i eldistributionsnettet - og balance mellem forbrug, produktion og netkapacitet.

TotalFlex-projektet samler spidskompetencer inden for alle aspekter af Smart Grid med det formål at opbygge et fleksibelt system, der omfatter hele fødekæden fra produktion til slutbruger - og som kan give miljømæssig og økonomisk gevinst for alle parter.

Seneste nyt:

Afslutningsrapport for TotalFlex-projektet

Totalflex-projektet er nu afsluttet. 

> Læs afslutningsrapporten her

Artikel i Dansk Energi om TotalFlex

Som opfølgning på arrangementet, hvor TotalFlex' fleksible markedsplads blev demonstreret, bragte Dansk Energi den 29. november 2016 artiklen "Små elkunders fleksibilitet kan gøre nytte" om projektet.

> Læs artiklen her

Demonstration af TotalFlex
28. november 2016

> Læs mere her

TotalFlex i stort EU-projekt

» Læs artikel her

TotalFlex på forsiden af det nye AAU Matchmaker-magasin

» Læs magasinet herTotalFlex er finansieret af
ForskEL-programmet under

energinet_color
Hosted by
Powered by